Friday, January 12, 2007

Keluarga Raja yang Dilenyapkan Tuhan

Ada tiga keluarga raja Israel yang dilenyapkan Tuhan dalam Alkitab :
  1. Yerobeam bin Nebat
  2. Baesa bin Ahia
  3. Ahab
Padahal masih ada beberapa keluarga lain yang tidak mengalami nasib seperti ketiga keluarga sebelumnya:
  1. Zimri
  2. Yehu
  3. Yabes (Salum)
  4. Pekah
  5. Hosia

No comments: