Friday, January 5, 2007

Amsal dan Hizkia

Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. (Ams 25:1-2, ITB).
Mengapa "Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu" muncul sebagai amsal pertama yang berhasil dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia?

Ayat tersebut merupakan ayat favorit pegawai-pegawai Hizkia yang "menyelidiki sesuatu". Mereka sedemikian giat menyelidiki amsal-amsal Salomo sehingga ayat tersebut mereka jadikan semacam moto mereka.

No comments: